round image on layout top

Caracteristicile și rolurile unui antreprenor de succes

divider image

Există perspective care susțin faptul că un antreprenor se naște, adică prezintă anumite trăsături specifice cu care este înzestrat de la natură. Bineînțeles că acestei perspective i s-au opus alte curente care stipulează faptul că formarea în afaceri este fundamentală, iar persoana care își dorește să urmeze calea antreprenoriatului, poate deprinde cunoștințele de care are […]

Există perspective care susțin faptul că un antreprenor se naște, adică prezintă anumite trăsături specifice cu care este înzestrat de la natură. Bineînțeles că acestei perspective i s-au opus alte curente care stipulează faptul că formarea în afaceri este fundamentală, iar persoana care își dorește să urmeze calea antreprenoriatului, poate deprinde cunoștințele de care are nevoie prin prisma educației pe care o urmează. 

            Antreprenorul reprezintă persoana care se dedică în totalitate propriului business, se înscrie la cursuri de formare în afaceri pentru a fi capabil să gestioneze orice probleme manageriale pot surveni pe parcurs.

            Un antreprenor iscusit poate juca mai multe roluri în cadrul propriului business: cel de inovator – dă dovadă de o imaginație ieșită din comun pe care o utilizează pentru a aduce un element de noutate pe piață; lider – mobilizează întregul personal; organizator sau negociator. Acesta își asumă riscuri moderate, care să nu te pericliteze cursul firesc, ascendent al business-ului, în acest mod, procesul de primejdie la care este expus este întotdeauna bine cumpănit.

            Independent, cel care dorește să urmeze calea inițierii unei afaceri, este un spirit liber, preferă să lucreze pe cont propriu pentru a nu mai depinde de activitatea celorlalți membrii ai unei echipe, de deciziile lor, preferă să se bucure de autonomie, să urmeze propria viziune și să își seteze propria misiune.

            Energic, are o personalitate dinamică, este curajos în a adopta noi trenduri și a propune noi proceduri de desfășurare a procesului de lucru. Stăruitor, perseverent, un antreprenor de succes realizează faptul că formarea în afaceri este un proces continuu și este predispus să depună un efort necontenit pentru ca business-ul său să se deruleze pe făgașuri normale.

            Un antreprenor de succes este centrat pe rezultate, își focalizează întreaga atenție asupra îndeplinirii obiectivelor pe care le-a stabilit anterior demarării activității și corelează aceste obiective cu rezultatele pe care le-a obținut pentru a observa dacă a fost productiv și munca sa a avut sorți de izbândă.

            Pentru a fi productiv și a obține o cifră de afaceri din ce în ce mai ridicată, un antreprenor trebuie să posede o judecată tenace, să facă raționamente rapide, să treacă un întreg șir de evenimente prin filtrul propriei gândiri și să găsească soluții rapide și potrivite problemei cu care se confruntă. Este de o importanță capitală ca acesta să dețină capacitatea de a desluși evenimente, contexte și de a remarca momentul oportun de a se afirma și de a își transpune ideile în practică.

            Cu toate că un antreprenor este un spirit liber, care preferă să lucreze pe cont propriu, acesta o să aibă în subordine angajați pe care trebuie să îi coordoneze. Astfel că trebuie să fie un bun cunoscător al psihologie umane, dar și al comportamentului nonverbal, verbal și paraverbal pentru a fi capabil să își înțeleagă personalul, să știe care sunt nevoile și dorințele lui și cum poate contribui la buna funcționare a afacerii și la performanța acesteia. Acesta trebuie să știe cum să fie sau să devină persuasiv, cum să intermedieze unele neînțelegeri, cum să gestioneze relațiile cu distribuitorii sau potențiali parteneri de afaceri și cum să construiască legături cu aceștia bazate nu doar pe o încredere cognitivă sub forma unor contracte, ci să treacă și la stadiul următor, cel de încredere afectivă. În relația cu proprii angajați, este de sfătuit ca acesta să adere la un comportament modest, să încerce să îi asculte, să îi ajute, să îi motiveze pozitiv, să îi implice în întregul proces organizațional, să îi înștiințeze frecvent care sunt obiectivele și rezultatele și să îi trateze într-o manieră egală indiferent de treapta pe care aceștia se situează în cadrul piramidei organizaționale.

            Un antreprenor sârguincios va trudi să genereze plusvaloare și să contribuie activ la bunăstarea propriului start-up. El va examina oportunitățile nou apărute din prisma propriei personalități, dar și a capacității angajaților de a fi perfomanți la locul de muncă.

            Va inova constant și gradual bunurile sau serviciile pe care le comercializează prin aportul de idei noi, unice, originale, creative, nemaiîntâlnite pentru a avea accces pe piață la o plajă cât mai vastă de consumatori, și nu doar la o nișă. El este un inițiator al schimbării, care va încerca să se poziționeze pe o piață adecvată, în continuă ascensiune, sau să își modifice metodele de lucru pentru a dezvolta viabil propriul business.

            Succesul afacerii va deveni pentru acesta obiectivul de nestrămutat, astfel că va fi înzestrat cu o încredere de sine remarcabilă, proactivitate și disponibilitatea de a munci neîntrerupt fără a resimți într-o modalitate acută nevoia de odihnă.
bottom round image

footertop right
© 2013 by BoDo | Sanatate si Frumusete